• 75 lat temu

     • 75 lat temu - 3 września 1946 r. o godz. 11 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły średniej w Ciechocinku, które odbyło się w dawnej sali balowej (zwanej Malinową) hotelu Müllera.
      1 września 1946 r. na mocy zarządzenia ministra oświaty otworzono Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku. Szkoła uzyskała jako siedzibę budynki byłego hotelu Müllera i miała charakter koedukacyjny.
      Otrzymała wtedy imię wybitnego Polaka - Stanisława Staszica. 
      Przez następne lata w murach liceum młodzież z Ciechocinka i jego okolic, a także z wielu miast Polski, zdobywała wiedzę dzięki plejadzie znakomitych nauczycieli.

     • 82. rocznica wybuchu II wojny światowej

     • 1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej.

      Z tej okazji w Ciechocinku zorganizowano uroczystość miejską ku czci poległym w tej wojnie. W uroczystości brał udział poczet sztandarowy naszej szkoły oraz delegacja, która złożyła kwiaty i oddała hołd.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Zgodnie z wieloletnią tradycją inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się pod pomnikiem patrona LO Stanisława Staszica. Jego sylwetkę zaprezentowała Karolina Januszewska, przypominając zasługi tego wielkiego Polaka. Pan dyrektor Zbigniew Różański w swoim przemówieniu nawiązał do dwóch ważnych rocznic: wybuchu II wojny światowej oraz 75. rocznicy utworzenia naszego liceum. Życzył też wszystkim sukcesów w roku szkolnym 2021/22.