• Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w klasach maturalnych

     • "Życie składa się z powitań i pożegnań" Wiktor Hugo

      29 kwietnia pożegnaliśmy uczniów klas 3c i 3d, którzy zakończyli edukację w naszym liceum.Pierwszą część uroczystości rozpoczął swoim przemówieniem Pan Dyrektor Zbigniew Różański. Wręczył także nagrody dla wybitnych oraz zaangażowanych w życie szkoły abiturientów. Gratulujemy! Nagrodzony został Maciej Przybysz, który przez 3 lata nauki nie opuścił ani jednego dnia w szkole. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice.Następnie wychowawcy podziękowali za wspólnie spędzony czas, życzyli wszystkiego, co najlepsze i wręczyli świadectwa ukończenia szkoły.Nad całym przebiegiem uroczystości czuwali uczniowie klasy 2, którzy na koniec zaprezentowali krótką część artystyczną przygotowaną pod opieką Pani Prof. Bogusławy Wojno.

      Życzymy Absolwentom wytrwałości i sukcesów na dalsze zmagania edukacyjne oraz życiowe!