• Profile klas w roku szkolnym 2022/2023

    • Już wkrótce zaczniemy nabór na rok szkolny 2022/2023. Wszystkim zainteresowanym ofertą naszej szkoły chcemy zaproponować wspólną naukę w jednej z następujących klas:

     Klasa medyczna

     Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.

     Klasa medyczna jest adresowana do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz do tych, dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii i chemii.

     Zdobyta podczas nauki w klasie medycznej wiedza pozwoli w przyszłości na studiowanie takich kierunków jak: medycyna, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, rehabilitacja, dietetyka, zdrowie publiczne, elektrokardiologia, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, biotechnologia, biologia, chemia, bioinżynieria, bioinformatyka, kosmetologia, biochemia, biofizyka, weterynaria, leśnictwo, ochrona środowiska i wiele innych

     Nasza szkoła słynie w regionie ze świetnych wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów rozszerzonych w profilu medycznym, a nasi absolwenci regularnie dostają się na najlepsze w kraju uczelnie medyczne.

      

      

     Klasa ogólnosportowa

      

     Przedmioty rozszerzone: wf, geografia, jęz. angielski.

     Klasę ogólnosportową proponujemy uczniom sprawnym fizycznie, ceniącym sobie ruch, kulturę fizyczną oraz propagującym zdrowy tryb życia. Na profilu sportowym uczniowie pod okiem doświadczonych trenerów doskonalić będą umiejętności w zakresie najpopularniejszych dyscyplin sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis, piłka ręczna, fitness) oraz reprezentować szkołę na międzyszkolnych zawodach i turniejach sportowych. Liceum dysponuje jedną z najlepszych w regionie baz sportowo-rekreacyjnych (multifunkcyjna hala sportowa, nowoczesna siłownia, nowe boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią), a sukcesy na arenie wojewódzkiej i ogólnokrajowej w takich dyscyplinach jak pływanie i siatkówka przestały w ostatnich latach być rzadkością, za sprawą działających w LO dwóch klubów sportowych - UKS Kurort Ciechocinek oraz SKS Aleksandria LO Ciechocinek.

     Jako, że sport nierozłącznie związany jest z podróżami poza wychowaniem fizycznym w profilu sportowym uczniowie otrzymają możliwość nauki geografii oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

     Absolwenci tego profilu będą mogli kontynuować naukę na takich kierunkach studiów jak: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, geografia, europeistyka i wielu innych.

      

     Klasa lingwistyczna

     Przedmioty rozszerzone: jęz. polski, jęz. niemiecki, jęz. angielski, geografia

     W klasie lingwistycznej uczniowie rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania  językowe. Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami dydaktycznymi. Uczniowie pracują m.in. z platformą edukacyjną, tablicą interaktywną, filmem, obcojęzycznymi lekturami.

     Możliwości, jakie daje szkoła w zakresie kształcenia językowego, znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach matury z języków obcych, które należą do najwyższych w regionie.

     Absolwenci tego profilu przygotowani są do egzaminu maturalnego z zakresu rozszerzonego z języka polskiego, języka angielskiego i niemieckiego oraz studiów na kierunkach filologicznych, językoznawstwie, kulturoznawstwie, lingwistyce stosowanej oraz na kierunkach związanych z turystyką i hotelarstwem.

      

      

      

     Klasa politechniczna

      

      

     Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka, jęz. angielski.

     Klasa politechniczna to odpowiedni wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka, informatyka czy fizyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział w olimpiadach i konkursach, nie boją się nowych wyzwań.

     Profil technologiczny pozwoli uczniom zdawać egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, bardzo dobrze przygotuje do zdania matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na różne kierunki studiów wyższych.

     Zdobyta wiedza pozwoli Ci na studiowanie takich kierunków jak: matematyka, fizyka, astronomia, optometria, ekonomia, logistyka, handel krajowy i międzynarodowy, licznych kierunków politechnicznych oraz wielu innych.

      

     Uczniom klasy politechnicznej proponowane są ponadto wyjazdy na pokazy fizyczne, odbywające się na Wydziale Fizyki i Astronomii UMK, z którym szkoła współpracuje.

      

     Klasa humanistyczna

      

     Przedmioty rozszerzone: jęz. polski, historia, WOS, jęz. angielski.

     Profil humanistyczny stworzony został z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne (historia, literatura, kultura antyczna, teatr, film, historia sztuki). Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym. Absolwenci mogą w przyszłości studiować na kierunkach uniwersyteckich m.in. prawo, administrację, politologię, filologię polską, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, politologię, nauki społeczne, socjologię czy pedagogikę. Możliwe jest również podjęcie studiów artystycznych oraz w szkole teatralnej i filmowej.

     Dla uczniów z zacięciem dziennikarskim szkoła stwarza możliwość współredagowania szkolnej strony internetowej oraz szkolnego konta na popularnym portalu społecznościowym. Uczniowie klasy humanistycznej regularnie biorą udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach literackich, spektaklach teatralnych.

      

      

     Otwarcie poszczególnych klas zależy od liczby kandydatów zainteresowanych danym rozszerzeniem.

      

      

     Zapraszamy do naszego LO!!!