• Profile klas w roku szkolnym 2021/2022

    • Już wkrótce zaczniemy nabór na rok szkolny 2021/2022. Wszystkim zainteresowanym ofertą naszej szkoły chcemy zaproponować wspólną naukę na jednym z następujących profili:

     Profil medyczny z elementami języka angielskiego w medycynie

     Profil medyczny jest adresowany do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz do tych, dla  których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii i chemii.

     Dodatkowo, jako że na wielu uczelniach medycznych zajęcia prowadzone są w dużej części po angielsku, proponujemy w klasie medycznej możliwość rozwijania kompetencji językowych z zakresu terminologii medycznej, podstawowych pojęć z obszaru biologii i chemii na lekcjach języka angielskiego. Jest to zatem profil z elementami dwujęzyczności.

      

     Zdobyta wiedza pozwoli Ci na studiowanie takich kierunków jak: medycyna, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, rehabilitacja, dietetyka, zdrowie publiczne, elektrokardiologia, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, biotechnologia, biologia, chemia, bioinżynieria, bioinformatyka, kosmetologia, biochemia, biofizyka, weterynaria, leśnictwo, ochrona środowiska, architektura krajobrazu  i wiele innych.

     Nasza szkoła słynie w regionie ze świetnych wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów rozszerzonych w profilu medycznym, a nasi absolwenci regularnie dostają się na najlepsze w kraju uczelnie medyczne.

      

     Profil sportowy

      

     Profil sportowy proponujemy uczniom sprawnym fizycznie, ceniącym sobie ruch, kulturę fizyczną oraz propagującym zdrowy tryb życia. Na profilu sportowym uczniowie pod okiem doświadczonych trenerów doskonalić będą umiejętności w zakresie najpopularniejszych dyscyplin sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis, piłka ręczna, fitness) oraz reprezentować szkołę na międzyszkolnych zawodach i turniejach sportowych. Liceum dysponuje jedną z najlepszych w regionie baz sportowo-rekreacyjnych (multifunkcyjna hala sportowa, nowoczesna siłownia, nowe boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią), a sukcesy na arenie wojewódzkiej i ogólnokrajowej w takich dyscyplinach jak pływanie i siatkówka przestały w ostatnich latach być rzadkością, za sprawą działających w LO dwóch klubów sportowych - UKS Kurort Ciechocinek oraz SKS Aleksandria LO Ciechocinek.

     Jako, że sport nierozłącznie związany jest z podróżami poza wychowaniem fizycznym w profilu sportowym uczniowie otrzymają możliwość nauki geografii oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

     Absolwenci tego profilu będą mogli kontynuować naukę na takich kierunkach studiów jak: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, geografia, europeistyka i wielu innych.

      

     Profil lingwistyczny

     profilu lingwistycznym uczniowie rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania  językowe. Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami dydaktycznymi. Uczniowie pracują m.in. z platformą edukacyjną, tablicą interaktywną, filmem, obcojęzycznymi lekturami.

     Możliwości, jakie daje szkoła w zakresie kształcenia językowego, znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach matury z języków obcych, które należą do najwyższych w regionie.

     Absolwenci tego profilu przygotowani są do egzaminu maturalnego z zakresu rozszerzonego z języka polskiego, języka angielskiego i niemieckiego oraz studiów na kierunkach filologicznych, językoznawstwie, kulturoznawstwie, lingwistyce stosowanej oraz na kierunkach związanych z turystyką i hotelarstwem.

      

     Profil technologiczny

      

      

     Profil technologiczny to odpowiedni wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka czy informatyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział w olimpiadach i konkursach, nie boją się nowych wyzwań.

     Profil technologiczny pozwoli uczniom zdawać egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, bardzo dobrze przygotuje do zdania matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na różne kierunki studiów wyższych.

     Zdobyta wiedza pozwoli Ci na studiowanie takich kierunków jak: matematyka, informatyka, robotyka, ekonomia, logistyka, handel krajowy i międzynarodowy, licznych kierunków politechnicznych oraz wielu innych.

      

     Profil politechniczny

      

      

     Profil politechniczny to odpowiedni wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka czy fizyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział w olimpiadach i konkursach, nie boją się nowych wyzwań.

     Profil technologiczny pozwoli uczniom zdawać egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, bardzo dobrze przygotuje do zdania matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na różne kierunki studiów wyższych.

     Zdobyta wiedza pozwoli Ci na studiowanie takich kierunków jak: matematyka, fizyka, astronomia, optometria, ekonomia, logistyka, handel krajowy i międzynarodowy, licznych kierunków politechnicznych oraz wielu innych.

      

     Uczniom klasy politechnicznej proponowane są ponadto wyjazdy na pokazy fizyczne, odbywające się na Wydziale Fizyki i Astronomii UMK, z którym szkoła współpracuje.

      

     Profil humanistyczny

     Profil humanistyczny stworzony został z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne (historia, literatura, kultura antyczna, teatr, film, historia sztuki). Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym. Absolwenci mogą w przyszłości studiować na kierunkach uniwersyteckich m.in. prawo, administrację, politologię, filologię polską, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, politologię, nauki społeczne, socjologię czy pedagogikę. Możliwe jest również podjęcie studiów artystycznych oraz w szkole teatralnej i filmowej.

     Dla uczniów z zacięciem dziennikarskim szkoła stwarza możliwość współredagowania szkolnej strony internetowej oraz szkolnego konta na popularnym portalu społecznościowym. Uczniowie klasy humanistycznej regularnie biorą udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach literackich, spektaklach teatralnych.     Otwarcie poszczególnych profili zależy od liczby kandydatów zainteresowanych danym rozszerzeniem.

      

      

     Zapraszamy do naszego LO!!!