• Samorząd Uczniowski bardzo aktywnie włącza się w życie szkoły. Jest rzeczywistym, nie „malowanym” reprezentantem uczniów w kontaktach z dyrektorem i nauczycielami we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania naszej placówki.

        Aktywnie odpowiada na wszystkie inicjatywy, przedsięwzięcia przychodzące z zewnątrz (np. takie akcje jak: Szkoła Liderów, Góra Grosza, WOŚP). Jest także inicjatorem i realizatorem swoich własnych inicjatyw (corocznie odbywa się w szkole kilka imprez zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski: np. otrzęsiny, dzień nauczyciela, andrzejki, Mam Talent, Konkurs o Patronie Szkoły, mikołajki, wigilia szkolna, koncerty zespołów młodzieżowych, zabawy szkolne i klasowe, konkursy).